Betingelser

Vi tilbyr bilder som kan brukes til dine prosjekter. Vennligst les gjennom betingelsene før du bruker bildene.

Bilder som ikke er merket
Om du finner et bilde som ikke er tydelig merket med betingelser er det Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven) som gjelder.

Bilder som er merket privat bruk
Bildene kan brukes av deg til private prosjekter (inkludert skole-innleveringer), men kan ikke under noen omstendigheter publiseres uten forhåndsavtale med oss.

Usikker på om du kan bruke bildene?
Om du er usikker på om du har tillatelse til å bruke bilder på Wollywood.no ber vi om at du tar kontakt med oss før bruk.