Buss for tog

Dette bildet er merket som "Privat bruk OK". Les mer om våre betingelser på denne siden.

I forbindelse med en signalfeil ble det satt inn buss for tog. Her er bussen fra JVB Tur AS parkert utenfor Sandvika stasjon. Feilen varte i over 3 timer.