Operahuset i Oslo

Foto: Kristoffer Hagen
Dette bildet er merket som "Privat bruk OK". Les mer om våre betingelser på denne siden.

Operahuset i Bjørvika i Oslo sett fra Langkaia. Bildet er tatt før Barcode-området ble bygget ut.