Trafikkulykke i Konows gate (Oslo)

Dette bildet er merket som "Privat bruk OK". Les mer om våre betingelser på denne siden.

#Oslo Konows gate v/utgangen av Svartdalstunnelen. Nødetatene er på vei ifm at en bil ligger på taket i rundkjøringen. Fører er ute av bilen og virker oppegående. Medfører en del kø dannelser innover i tunnelen.

Vi er på stedet. Skal være to biler involvert hvorav den ene ligger på taket. Ingenting pr. nå som tyder på alvorlig personskade. Bergingsbil er på vei

Bilen er fjernet fra rundkjøringen, men det gjenstår litt oppmålinger på stedet før avkjøringen fra tunnelen blir åpnet. Fører av bilen er kjørt legevakta.

Tunnelen er åpnet og vi er ferdig på stedet. Vi oppretter sak på forholdet

Meldingene er skrevet av:
Oslo politidistrikt operasjonssentral (kommunene Asker, Bærum og Oslo)
https://twitter.com/oslopolitiops/status/1059465480375803905